Nydal Bygg Eftf.

Nydal Bygg Eftf. AS bygger og selger boliger i egenregi, og utfører byggmestertjenester i anbudsmarkedet. Selskapet har god erfaring med bygging av eneboliger, rekkehus og boligblokker i Bergens-området, samt rehabiliteringsarbeid på offentlige bygg, næringsbygg og private boliger.

Bedriften har sysselsatt 41 årsverk i 2016, hvorav en administrasjon på 6.
Nydal Bygg er en moderne byggmesterforretning som har bygget i Bergensområdet i mer enn 50 år, og vi innehar sentral godkjenning med tiltaksklasse 1 og 2.

Vi er medlem i Norges Byggmesterforbund Region vest, og vi ansetter lærlinger for å skape rekruttering til bransjen. 

Kontakt oss

Økonomiansvarlig:         Thomas Nydal Ørner
                                        Tlf. 915 90 282

Daglig leder:                   Ingolf Dahm
                                        Tlf. 930 95 903