Om oss

Nydal Bygg Eftf. AS ble stiftet i 2003 som en videreføring av Byggmester Øyvind Nydal og Nydal Bygg AS, og er idag en del av "Nydal-gruppen". Sammen med byggmesterforretningen består gruppen også av Nydal Byggvarer AS, Nydal VVS AS og Nydal Eiendom AS. Nydal Eiendom AS besitter en stor tomteportefølje som de sammen med Nydal Bygg Eftf. AS planlegger å ferdigutvikle og realisere i form av utbygging over de neste 10 årene. Nydal-guppen er datterselskapet av Vest-finans AS som besitter en eiendomsportefølje med næringsbygg, leiligheter og tomter i Bergensområdet.

For henvendelser som angår konsernet, vennligst kontakt Ingolf Dahm.