Straume Urban

 Straume Urban ligger i et etablert boligområde rett syd for Sartor Storsenter, Straume Sør. Nydal Bygg Eftf. AS skal bygge totalt 34 boliger. Prosjektet består av to 12-mannsboliger, én 4-mannsbolig og tre moderne 2-mannsboliger. Det er kun 12-mannsboligen Hus B og 2-mannsboligene som er tilgjengelig for salg i første byggetrinn.

I samme område skal Fjell Miljø Bygg bygge ca 60 leiligheter. Hele området blir transformert til et moderne boligområde med nye veier med fortau og lekeplasser. Det blir bygget en ny gang- og sykkelvei med parkmessig opparbeidelse som leder til idrettsparken Sotra Arena.

Besøk prosjektets nettside www.straumeurban.no, eller kontakt megler for mer informasjon.
 

Kontakt oss